Menu Sluiten

Achtergrondkennis – Hans Xaver Meijer

Hans Xaver Meier heeft in 2016 zijn speurwerk naar het huidige rechtssysteem, en hoe de
‘mens’ zich daartoe verhoudt, ondergebracht in een omvattend document.

Hij geeft hierin gedetailleerd aan hoe het huidige rechtssysteem in Duitsland functioneert en
geeft oplossingen om je als mens hieruit terug te kunnen trekken.

Zijn zoektocht heeft zich niet beperkt tot wat er aan Duitse informatie voorhanden is, maar
strekte zich uit tot het Engelstalig gebied waar heel, heel veel informatie openbaar is. Het meeste hiervan komt uit de V.S. en is ook terug te voeren naar de V.S.

Dit alles is te vinden in zijn boek ‘Hintergrundwissen’. Bij het lezen ervan groeide mijn
verlangen deze kennis te delen met de soevereine mensen in Nederland en zo is het idee
ontstaan zijn boek te vertalen.

Uiteraard is de Duitse situatie niet een op een overdraagbaar naar de Nederlandse en dat zal
nader onderzoek vergen, maar dat maakt het boek er zeker niet minder op.

Bij het vertalen heb ik een beroep kunnen doen op andere vrije mensen. Zelfs in die zin, dat
de totstandkoming van het Nederlandse boek ‘Achtergrondkennis’ een volledige coproductie
geworden is van Jan L. Moerbeek en mijzelf. Daarnaast zijn we zo fortuinlijk geweest om
Theon Moerbeek, Marjan Boone en Lucie Schouten aan onze zijde te krijgen. Met hun
inspanningen hebben ook zij een belangrijke bijdrage geleverd aan dit boek.

“Beste Hans, wij kennen elkaar niet, maar ik wil deze gelegenheid te baat nemen om mijn
grote waardering voor jou uit te spreken. Jouw werk heeft mij geïnspireerd tot vertaling ervan
naar het Nederlands, zodat vrije mensen alhier, die het Duits niet machtig zijn, toch verder
kunnen met de handvatten die door jou aangereikt worden.”

Rob Pietersen
Met medewerking van
Jan L. Moerbeek
Theon Moerbeek
Marjan Boone
Lucie Schouten